Ethernet Router MikroTik CCR1016-12G

  • Bộ cân bằng tải tốc độ cao 1U rackmount
  • 12x Gigabit Ethernet, LCD, Dual PSU
  • 16 cores 1.2GHz CPU, 2GB RAM