Lưu trữ Danh mục: Tuyển dụng

Pacotech tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị IT phần cứng

Pacotech tuyen dung kinh doanh

Pacotech tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị IT phần cứng Mô tả công việc Kinh doanh các sản phẩm trong lĩnh vực CNTT: bộ lưu trữ dữ liệu, thiết bị hạ tầng mạng, máy chủ, máy trạm … Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận của công ty yêu cầu. Đàm phán với nhà cung […]

Pacotech tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện nhẹ (Hệ thống camera và hạ tầng mạng)

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Pacotech tuyển dụng nhân viên kỹ thuật điện nhẹ (Hệ thống camera và hạ tầng mạng) Mô tả công việc Tư vấn kỹ thuật các sản phẩm và giải pháp do công ty cung cấp như thiết bị lưu trữ dữ liệu, máy chủ, thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin Khảo sát thực […]

Pacotech tuyển dụng kỹ sư Informatica Developer làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Informatica Developer

Pacotech tuyển dụng Kỹ sư Informatica Developer làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Informatica Developer Location: Ho Chi Minh & Ha Noi Job description Development, maintenance, and enhancement experience in ETL […]

Pacotech tuyển dụng Kỹ sư Cloud Architect (Big Data) làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Cloud Architect

Pacotech tuyển dụng Kỹ sư Cloud Architect (Big Data) làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Cloud Architect (Big Data) Location: Ho Chi Minh & Ha Noi Job Descriptions Accountable to deliver […]

Pacotech tuyển dụng Azure Data Engineer làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Data Engineer

Pacotech tuyển dụng Azure Data Engineer làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Azure Data Engineer Location: Ho Chi Minh & Ha Noi Job descriptions Set up data platform technologies that are […]

Pacotech tuyển dụng Sale Manager làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Sale Manager

Pacotech tuyển dụng Sale Manager làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Sales Manager Location: Ho Chi Minh & Hanoi Job Description Responsible for the revenue targets achievement thru own skill and […]