Lưu trữ thẻ: Pacotech Sale Manager

Pacotech tuyển dụng Sale Manager làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Sale Manager

Pacotech tuyển dụng Sale Manager làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Sales Manager Location: Ho Chi Minh & Hanoi Job Description Responsible for the revenue targets achievement thru own skill and […]