Tag Archives: Pacotech tuyển dụng

Pacotech tuyển dụng kỹ sư Informatica Developer làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Informatica Developer

Pacotech tuyển dụng Kỹ sư Informatica Developer làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Informatica Developer Location: Ho Chi Minh & Ha Noi Job description Development, maintenance, and enhancement experience in ETL […]

Pacotech tuyển dụng Kỹ sư Cloud Architect (Big Data) làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Cloud Architect

Pacotech tuyển dụng Kỹ sư Cloud Architect (Big Data) làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Cloud Architect (Big Data) Location: Ho Chi Minh & Ha Noi Job Descriptions Accountable to deliver […]

Pacotech tuyển dụng Azure Data Engineer làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Data Engineer

Pacotech tuyển dụng Azure Data Engineer làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Azure Data Engineer Location: Ho Chi Minh & Ha Noi Job descriptions Set up data platform technologies that are […]

Pacotech tuyển dụng Sale Manager làm việc tại HCM & Hà Nội

Tuyen dung Sale Manager

Pacotech tuyển dụng Sale Manager làm việc tại TP. HCM. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các dự án outsource cho khách hàng nước ngoài, Pacotech tuyển dụng các vị trí: Job Title: Sales Manager Location: Ho Chi Minh & Hanoi Job Description Responsible for the revenue targets achievement thru own skill and […]