Lưu trữ thẻ: Cài đặt QNAP

Hướng dẫn Map Network Drive (ánh xạ ổ đĩa) trên QNAP NAS

1.Map Network Drive là gì ? – Map Network Drive còn có tên gọi khác là map ổ đĩa mạng hay gọi là ánh xạ ổ đĩa mạng có nhiệm vụ tạo liên kết tới thư mục được chia sẻ trong hệ thống mạng LAN. – Sau khi một thư mục hay một ổ đĩa […]

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu QNAP NAS bằng Qsync

1.Giới thiệu về Qsync Qsync cho phép đồng bộ hóa tệp hiệu quả giữa NAS QNAP và các thiết bị được liên kết như máy tính, máy tính xách tay và thiết bị di động. Với Qsync, bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu trên tất cả các thiết bị của mình và […]