Lưu trữ thẻ: Napatech SmartNIC

Tăng thông lượng lên 60% mà không làm mất mát gói tin

Tăng tốc hệ thống không làm mất gói tin

Tăng thông lượng lên 60% mà không làm mất mát gói tin với Phần mềm Napatech Link-Capture Mô tả giải pháp Quản lý và bảo mật các mạng máy tính hiện đại Quản lý và bảo mật các mạng máy tính hiện đại luôn là một thách thức có tính liên tục, song hành cùng nhau. […]