Lưu trữ thẻ: Napatech SmartNICs

Triển khai Napatech Link Capture trong các ứng dụng tài chính trên FPGA SmartNICs

Financial-Applications-fig.1

Napatech Link Capture trong ứng dụng tài chính. Triển khai Napatech Link Capture trong các ứng dụng tài chính trên FPGA SmartNICs Mô tả giải pháp Xây dựng các giải pháp tiên tiến cho các ứng dụng tài chính bằng cách sử dụng máy chủ tiêu chuẩn COTS và Napatech SmartNICs với Link™ Capture. Khi […]