Lưu trữ thẻ: Giám sát vệ tinh

Hệ thống giám sát tín hiệu vô tuyến HF VHF UHF băng rộng

PANORAMA SCAN AND 4 MHZ SPECTRUM DISPLAY WITH THREE ACTIVE DEMODULATION CHANNELS

Hệ thống giám sát tín hiệu vô tuyến HF VHF UHF băng rộng đa kênh. Hệ thống thu chặn tín hiệu vô tuyến băng rộng đa kênh Bộ thu băng rộng đa kênh dải tần 9kHz – 18GHz IZT R3240 Khoa học công nghệ trong những năm gần đây với sự phát triển mạnh mẽ […]