Lưu trữ thẻ: mail server

Hướng dẫn thiết lập Mail Server trên NAS Synology

1. Mail Server là gì ? Mail Server, hay còn được gọi là Email Server là một hệ thống máy chủ được cấu hình riêng dựa trên tên miền của doanh nghiệp hoặc tổ chức để thực hiện việc gửi và nhận thư điện tử. Ngoài chức năng chính này, doanh nghiệp cũng sử dụng […]