Robot vệ sinh pin mặt trời tự động dọc theo bề mặt tấm pin

  • Tự động làm sạch bề mặt tấm pin
  • Kích thước tùy chọn từ 2m tới 6m
  • Làm sạch bằng nước
  • Hoạt động bằng pin và điều khiển từ xa