Ethernet Router MikroTik CCR2004-16G-2S+

  • Bộ cân bằng tải tốc độ cao 2x 10G SFP+, 16x Gigabit LAN
  • CPU Quad-core, RAM 4GB
  • Dual power supply, RouterOS L6