Ethernet Router MikroTik hEX RB750Gr3

  • Bộ định tuyến Ethernet 5 cổng 10/100/1000 PoE
  • Thiết kế nhỏ gọn, bao gồm adapter
  • CPU 880MHz, 256MB RAM
  • Hệ điều hành RouterOS