Ethernet Router MikroTik RB4011iGS+RM

  • Bộ cân bằng tải cấu hình cao với CPU Quad-core 1.4GHz, RAM 1GB
  • 10x Ethernet Gigabit, 1x SFP+ 10Gbps
  • Lưu trữ 512MB NAND