Lưu trữ thẻ: Cách chọn NAS

Lựa chọn một bộ lưu trữ mạng NAS như thế nào?

F5-421

Chọn bộ lưu trữ mạng NAS như thế nào NAS là gì NAS (Network Attached Storage) là một thiết bị lưu trữ mạng có thể lưu trữ tập trung dữ liệu quan trọng như ảnh, phim, nhạc và tệp văn bản. Nó có thể được sử dụng làm không gian lưu trữ riêng tư cho […]