Lưu trữ thẻ: rửa pin bằng drone

Dùng drone để vệ sinh các tấm pin mặt trời: Những vấn đề và giải pháp mới nhất hiện nay

Nhà máy điện mặt trời

Drone rửa pin mặt trời. Nếu sử dụng lao động thủ công để vệ sinh các tấm pin mặt trời thì vừa không hiệu quả lại rất tốn kém và nguy hiểm. Tấm pin năng lượng mặt trời (Solar panel) là tấm quang điện được tạo ra từ các mô-đun quang điện (PV) gồm các […]