Giảm độ trễ tick-to-trade trong giao dịch chứng khoán xuống 10 μs với Napatech SmartNICs

Napatech SmartNIC for High Frequency Trading

Giảm độ trễ tick-to-trade trong giao dịch chứng khoán xuống 10 μs với Napatech SmartNICs. Một ngân hàng đầu tư tốp đầu thế giới đã giảm được độ trễ giao dịch tick-to-trade từ 100 μs xuống tới mức 10 μs

Thách thức

Tăng tốc độ giao dịch nhanh hơn sẽ giúp tăng đáng kể sức cạnh tranh trên thị trường chứng khoán và tài chính ngân hàng. Velocimetrics đã xây dựng giải pháp cho một trong những ngân hàng top đầu thế giới giảm thiểu độ trễ tick-to-trade trong giao dịch từ mức 100 μs xuống chỉ còn 10 μs.

Giải pháp

Để theo kịp tốc độ giao dịch nhanh hơn trong một thị trường chứng khoán ngày càng cạnh tranh, Velocimetrics đã xây dựng giải pháp giúp một ngân hàng đầu tư cấp 1 toàn cầu để giúp họ giảm độ trễ trong giao dịch từ 100 μs xuống còn 10 μs. Velocimetrics đã chọn Napatech để đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được thu thập, giám sát và phân tích hiệu quả nhất, giúp họ đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng để cảnh báo nhanh hơn, giám sát nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Lợi ích

Giải pháp này đã giảm thành công tick-to-trade từ 100 μs xuống 10 μs, đồng thời cho phép:

 • Cải thiện khả năng hiển thị
 • Cơ sở hạ tầng hợp lý hóa đáng kể
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư

Khó khăn

Cạnh tranh ngày càng tăng và những thay đổi nhanh chóng đã tạo nên những yêu cầu mới trong thị trường giao dịch chứng khoán. Để tối ưu hóa việc ra quyết định và hỗ trợ các sáng kiến đầu tư mới trong bối cảnh thay đổi này, các công ty trong ngành bắt buộc phải điều chỉnh hệ thống của họ để có được khả năng hiển thị đầy đủ, độc lập về mạng và hệ thống đều được giám sát đồng bộ.

Thách thức của khách hàng

Đối mặt với thách thức này, một ngân hàng đầu tư cấp 1 toàn cầu cần phải điều chỉnh các quy trình kinh doanh của mình. Để theo kịp tốc độ giao dịch nhanh hơn, ngân hàng đã tiếp cận Velocimetrics để giúp họ giảm độ trễ trong các giao dịch từ 100 μs xuống chỉ còn 10 μs. Trong khi đó, họ muốn thực hiện một giải pháp giám sát và phân tích độc lập, hiệu suất cao để có được khả năng hiển thị đầy đủ để giám sát hệ thống mạng phức tạp của mình, bao gồm cơ sở hạ tầng của riêng họ và các ứng dụng của bên thứ ba.

Giải pháp

Đứng trước một yêu cầu và khó khăn không hề nhỏ khi tốc độ giao dịch ở mức 100 μs đã là một tốc độ cực kì nhanh và để giảm xuống chỉ còn 10 μs, Velocimetrics đã chọn Napatech để đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được thu thập, giám sát và phân tích hiệu quả. Điều này đã giúp họ đáp ứng một số yêu cầu quan trọng từ ngân hàng đầu tư:

 • Cảnh báo nhanh hơn và phân tích nguyên nhân gốc rễ, dẫn đến giảm thời gian chết của hệ thống và tăng tính linh hoạt
 • Nhiều chức năng trong một giải pháp duy nhất ví dụ: tổng hợp, khai thác và phân tích, làm cho nó hiệu quả hơn về chi phí và ít lỗi hơn
 • Giảm không gian lắp đặt, dây cáp chỉ đơn giản bằng việc sử dụng các bộ SmartNIC cắm trên giao diện PCIe trong các máy chủ hiện có
 • Đáp ứng tính linh hoạt và cấu hình lớn hơn

“Trong giao dịch, chỉ một chút độ trễ sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn và cắt giảm nó bằng hệ số 10 là vô cùng quan trọng và, tất nhiên, có lợi cho khách hàng.” – Paul Spencer, COO Velocimetrics

Cách thức hoạt động

FPGA SmartNICs của Napatech đảm bảo rằng dữ liệu được thu thập và phân phối hiệu quả, mỗi gói dữ liệu được khai báo với độ chính xác thời gian nano giây. Điều này cho phép xác định chính xác các sự kiện và đo lường chất lượng liên quan đến thời gian của các thông số dịch vụ, chẳng hạn như độ trễ.

Dữ liệu được chuyển đến các thiết bị của Velocimetrics, giải mã thông tin trực tiếp, tương quan dữ liệu và cung cấp một phân tích hoàn chỉnh từ đầu đến cuối của dòng chảy kinh doanh và một dấu vết kiểm toán hoàn chỉnh. Sau đó, nó cung cấp thông tin này trong thời gian gần như thời gian thực cho các hệ thống giao dịch, cho phép cảnh báo chính xác về thời gian, giúp giám sát và khai thác hiệu quả các gói riêng lẻ khi được yêu cầu.

Những lợi ích chính của giải pháp

Với giải pháp này, ngân hàng đã thấy lợi nhuận được cải thiện cho hoạt động kinh doanh cổ phiếu và thực hiện tiết kiệm chi phí hoạt động đáng kể thông qua phân tích mạng tốt hơn và cơ sở hạ tầng hợp lý hóa. Các điểm nổi bật chính bao gồm:

 • Độ trễ cực thấp; tick-to-trade giảm từ 100 μs xuống 10 μs
 • Cải thiện khả năng hiển thị mạng và thông tin chi tiết
 • Tiết kiệm chi phí hoạt động do cơ sở hạ tầng hợp lý
 • Phản hồi thời gian thực vào hệ thống giao dịch của ngân hàng
 • Quản lý sự cố tốt hơn

Dựa trên giải pháp này, ngân hàng đầu tư hiện có thể:

 • Cung cấp cho khách hàng của mình một mạng không dây ổn định và đáng tin cậy hơn để kết nối với các địa điểm giao dịch toàn cầu với độ trễ thấp nhất có thể
 • Giảm rủi ro cho cơ sở hạ tầng và dòng chảy kinh doanh thông qua giám sát độc lập và theo dõi tất cả dữ liệu dòng chảy thương mại
 • Cung cấp cập nhật cho các công cụ định giá cổ phiếu, cho phép ngân hàng cung cấp các quyết định định giá tối ưu trong thời gian thực
 • Cải thiện năng lực mạng thông qua việc sử dụng dày đặc, 96 thiết bị cổng; tiết kiệm không gian rack
 • Tiết kiệm chi phí hoạt động thông qua quản lý sự cố tốt hơn và đầu tư có mục tiêu vào cơ sở hạ tầng

Giảm độ trễ giao dịch chứng khoán từ 100 μs xuống 10 μs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *