Lưu trữ thẻ: Phân phối TerraMaster

Pacotech trở thành nhà phân phối các sản phẩm thiết bị lưu trữ của TerraMaster tại Việt Nam

Pacotech được chỉ định là nhà phân phối TerraMaster tại Việt Nam. Pacotech Co. Ltd phân phối TerraMaster tại Việt Nam Pacotech, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên phân phối phần cứng và phát triển phần mềm. Bên cạnh hoạt động phân phối sản phẩm, Pacotech cũng được biết đến như […]