Lưu trữ thẻ: Review D2 Clone

Đánh giá bộ lưu trữ 2 trong 1 TerraMaster D2 Clone

D2Clone

Đánh giá TerraMaster D2 Clone D2-300. Đánh giá bộ lưu trữ 2 trong 1 TerraMaster D2 Clone TerraMaster D2 Clone: Giới thiệu TerraMaster D2 Clone là một thiết bị nhân bản ổ cứng với 2 khay ổ cứng cho phép gắn ổ loại 2.5inch SSD hoặc ổ 3.5inch HDD, cho phép nhân bản từ ổ […]